BICIKLOM OD NOVOG SADA DO BEOGRADA Gradiće se staza uz državni put, prolaziće kroz ova mesta

Biciklistička staza planirana je duž državnog puta od Novog Sada do Beograda (DP IIa reda broj 100). Krajem prethodne godine  JP „Putevi Srbije“ raspisalo je javnu nabavku procenjene vrednosti 40 miliona dinara, bez PDV-a, za izradu planske i tehničke dokumentacije biciklističke infrastrukturu duž državnih puteva.

Rok za podnošenje ponuda bio je do 29. januara, pa bi uskoro trebalo da bude doneta odluka o dodeli ugovora ili pak obustavi postupka.

Novim prostornim planom i idejnim rešenjem trebalo bi predvideti gradnju staze od Novog Sada do administrativne granice sa Gradom Beogradom, uključujući i prolaze kroz naselja duž trase, odnosno Petrovaradin, Sremske Karlovce, Inđiju, Staru i Novu Pazovu, a tehničkom dokumentacijom izgradnju staze samo na delovima puta koji se nalaze van naselja.

Gradnja staze uz državni put predstavlja važan korak u proširenju mreže regionalnih, međumesnih i lokalnih biciklističkih ruta, što će, kako se očekuje, uticati na popularizaciju biciklističkog saobraćaja.

Ne bi trebalo zaboraviti da je cikloturizam sve popularniji u svetu, kao i da je bicikl ekološki najprihvatljivije prevozno sredstvo, koje ne zagađuje životnu sredinu.

dnevnik.rs/S. Šušnjević/ Đ. Radivojević/ Pixabay.com

Prostorni plan izrađen 2019. godine

Ideja za gradnju biciklističke staze, duž državnog puta (stari put Novi Sad-Beograd), koja će povezati dva najveća grada u zemlji, nije novina. Prostorni plan područja posebne namen izrađen je 2019. godine izrađene, dok je 2020. godine najavljeno i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije.

Staza širine dva metra većim delom je predviđena na, kako je objašnjeno, trasi zvanične biciklističke rute Beograd – Novi Sad. Tehničkom dokumentacijom bi, kako je navedeno, trebalo predvideti funkcionalan, efikasan i bezbedan biciklistički saobraćaj uz deonicu državnog puta, kako bi se omogućila nezavisnost biciklista u odnosu na druge učesnike u saobraćaju.

„Osnovni cilj bilo definisanje planskog osnova i obezbeđenje prostornih uslova za preispitivanje regulacione širine državnog puta, utvrđivanje dispozicije biciklističke staze unutar regulacije puta. Cilj donošenja plana je bio definisanje optimalnog rešenja zajedničkog vođenja državnog puta i biciklističke staze u okviru postojeće regulacija gde god je to moguće“, navedeno je u Programskom zadatku, objavljenom na Portalu javnih nabavki.

Međutim takav koncept, sa definisanjem biciklističke staze u okviru postojeće regulacije državnog puta nije odgovarajuće rešenje, pa su „Putevi Srbije“ pokrenuli postupak javne nabavke za izradu nove planske dokumentacije i projektno rešenje.

Nezavisan saobraćaj u odnosu na motorni

Novi plan trebalo bi da omogući da biciklistički saobraćaj bude nezavisan u odnosu na motorni, duž cele deonice, bez obzira da li je reč o trasi u naseljima ila van njih.

„U naseljima je moguće, pronaći druge alternativne pravce i voditi stazu duž naseljskih saobraćajnic,a koje nisu deo predmetnog državnog puta, ukoliko se utvrdi da je to bolje rešenje i ukoliko je u skladu sa planovima lokalnih samouprava. Ukoliko vođenje biciklističke staze zahteva rekonstrukciju postojećih putnih objekata, obaveza projektanta je da izradi posebno idejno rešenje ili da predvidi izgradnju posebnih objekata za biscikliste. Putni objekti se rade do nivoa idejnog rešenja i nisu predmet ove javne nabavke“, objasnili su autori  projektnog zadatka.

Biciklistička staza na većem broju deonice projektovana je naizmenično sa jedne i druge strane kolovoza s veoma čestim potezima gde je planirano kretanje biciklista po kolovozu, zajedno sa motornim saobraćajem, čime nisu stvoreni odgovarajući uslovi za bezbedno odvijanje biciklističkog saobraćaja duž državnog puta. U skladu sa tim, JP „Putevi Srbije“ pokrenulo je aktivnosti na izradi odgovarajućeg rešenja, zajedno sa izmenom postojeće planske dokumentacije i izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije“, objašnjeno je u tenderskoj dokumentaciji „Puteva Srbije“.

Građevinskim projektom biće definisani elementi situacionog plana, podužnog i poprečnog profila (radijuse horizontalnih i vertikalnih krivina, uglove skretanja, podužne i poprečne nagibe i dr.), te odvodnjanje staze i nivelaciona rešenja pratećih sadržaja, što podrazumeva priključke na druge puteve, autobuska stajališta, benzinske pumpe i parkirališta, u pojasu projektovane deonice.

Related articles

SRBIJA MEĐU PRVIMA TESTIRALA INOVATIVNI SISTEM ZA PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA

Dok se u Srbiji i dalje odlučuje o načinu unapređenja prikupljanja ambalažnog otpada, u Zrenjaninu je završeno testiranje prve inovativne tehnologije, koja prihvata sve vrste materijala istovremeno – od PET plastike i limenki, preko stakla do Tetra Pak ambalaže. Ceo proces reciklaže je efikasniji i pouzdaniji nego kod običnih reciklomata, zbog naprednog digitalnog sistema i presovanja […]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *