EKSPERIMENT POŠAO PO ZLU Otkriveno kako je došlo do nestanka struje u četiri države

Kolaps Elektroenergetskog Sistema: Investicije u Mrežu BiH Ključne za Prevenciju Sličnih Situacija

Sarajevo, 25. juni 2024. – Najnovije saopštenje NOS-a Bosne i Hercegovine ističe da je za prevenciju problema u elektroenergetskom sistemu BiH neophodno ulaganje u modernizaciju prenosne mreže. U saopštenju se navodi da zastarelost mreže i promene u radu elektroenergetskih sistema, posebno zbog integracije obnovljivih izvora energije, predstavljaju ključne izazove.


Posledice Raspada Sistema

Prema preliminarnim analizama prezentovanim na telekonferenciji održanoj 21. juna u organizaciji Evropske asocijacije operatora prenosnih sistema za električnu energiju, kolaps je započeo u 12:20 časova u elektroprenosnoj mreži Albanije ispadom interkonektivnog dalekovoda 400 kV Zemlak (Albanija) – Kardia (Grčka).

Foto: Freepik.com

U saopštenju se navodi da je 21. juna, u 12:24 časova, došlo do raspada elektroenergetskih sistema Albanije, Crne Gore, BiH i dela Hrvatske. Prethodno, došlo je do ispada dalekovoda 400 kV Podgorica 2 – Ribarevina u Crnoj Gori, iako je prenosna mreža Crne Gore i susednih sistema bila u normalnom pogonu. Nakon ispada dalekovoda Zemlak – Kardia, došlo je do kaskadnih ispada 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda u Albaniji, što je uzrokovalo ispad 220 kV dalekovoda Mojkovac – Podgorica 1. Prenosni sistem Crne Gore ostao je vezan za elektroenergetski sistem BiH uz injektiranje snage od 400 MW ka Italiji.


Lančani kolaps 

Prekomerni tokovi električne energije od severoistočnog dela BiH ka jugu doveli su do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih interkonektivnih vodova između BiH i Crne Gore u 12:22 časova. Ovo je dalje uzrokovalo potpuni raspad elektroenergetskog sistema BiH i dela Hrvatske (priobalni deo) u narednih 60–90 sekundi.

Foto: Freepik.com

Kako se BiH nalazi u jedinstvenom prenosnom sistemu kontinentalne Evrope, raspad sistema u BiH i delu Hrvatske bio je neizbežan, uzimajući u obzir količinu energije koja se prenosila kroz BiH i brzinu kaskadnih ispada u regionu. Prenosna moć 400 kV dalekovoda iznosi 1300 MW, dok je u trenutku raspada sistem beležio tokove snage do 2250 MW po pojedinim 400 kV dalekovodima.


Operativni oporavak sistema

U saopštenju se ističe da je operativno osoblje DC NOSBiH-a adekvatnim dispečerskim akcijama stabilizovalo elektroenergetski sistem BiH u najkraćem mogućem roku. Napon je prioritetno proslijeđen važnijim potrošačkim čvorištima i proizvodnim jedinicama, čime je postignuta ponovna sinhronizacija i obezbeđena neophodna električna energija za pokrivanje potreba potrošnje.

Foto: Freepik.com

Resinhronizacija elektroenergetskog sistema BiH i normalizacija stanja, izuzev deficita u proizvodnji zbog ispada termoelektrana, izvršena je u rekordnom roku od 2 sata. Događaj od 21. juna bio je van kontrole operativnog osoblja DC NOSBiH-a zbog svog intenziteta i brzine eskalacije, za razliku od sličnog incidenta 20. juna ove godine koji je uspešno kontrolisan.


Investicije u prenosnu mrežu BiH su neophodne kako bi se sprečili slični incidenti u budućnosti. Zastarelost mreže i novi obrasci rada zbog integracije obnovljivih izvora energije čine trenutni sistem neadekvatnim za sve izazove.

NOS BiH najavljuje da će detaljna analiza incidenta biti sprovedena u narednim nedeljama, a javnost će biti pravovremeno informisana o rezultatima.

Related articles

Foto-ilustracija: Pixabay

REGIONALNA MREŽA EKOLOŠKIH ORGANIZACIJA U ORGANIZACIJI WWF ADRIA POSETILA BRISEL

Svih šest država Zapadnog Balkana pokazalo je ograničen napredak u usklađivanju sa ekološkim politikama EU, zaključak je izveštaja o napretku u pristupanju EU, objavljenog prošlog meseca u okviru novog paketa proširenja za Zapadni Balkan i Tursku. U izveštaju se navodi i da postojeće politike i nivoi ulaganja nisu bili dovoljni za rešavanje nagomilanih ekoloških problema, koji direktno […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *