aluminijum

HITNO SE POVLAČI OVAJ POPULARNI NAPITAK S TRŽIŠTA

Sa tržišta u Hrvatskoj povlači se proizvod „Mača čaj u prahu“, od 80 grama. U zvaničnom saopštenju, na sajtu HAPIH-a navodi se sledeće: – Državni inspektorat Republike Hrvatske obaveštava potrošače o opozivu proizvoda MATCHA ČAJ U PRAHU 80 grama, zbog povećane količine aluminijuma u proizvodu. Proizvod nije usklađen sa Uredbom (EC) br. 178/2002 Evropskog parlamenta i Saveta […]