ambalaza

ŠTA RADIMO SA OTPADOM Ponovo upotrebiti ZNAČI RECIKLIRATI I SMANjITI ZAGAĐENjE

Reciklaža vam deluje kao misterija i nikad niste sigurni šta smete, a šta ne bi trebalo da ubacite u kantu za ambalažni otpad? To je zato što svaka država, pa i grad, prihvata drugačije materijale, te je još teže shvatiti šta jeste, a šta nije reciklabilno. Oznaka za reciklažu samo sugeriše da se neki tip […]

ČESTICE PLASTIKE DOKAZANO STIŽU DO MOZGA

Prema istraživanjima mikro i nanoplastične čestice dopiru do mozga svakodnevno. Nanoplastika se definiše kao čestica manja od 0,001 milimetar, a mikroplastika je nešto veća, može dostići i maksimalnih pet milimetara. One su svuda oko nas, u zemljištu, preko njega dospevaju u biljke, nalaze si u vodi, na kraju krajeva i u našoj ishrani. Mnogi ljudi koji svakodnevno koriste plastične flaše, […]