mali biznisi

ZA MALE BIZNISE I RADNA MESTA EIF zaključio ugovore sa bankama, 250 moliona evra za Srbiju

BEOGRAD: Evropski investicioni fond (EIF), deo Grupacije EIB, zaključio je ugovore o portfolio garancijama sa 11 banaka i finansijskih posrednika u privredama Zapadnog Balkana i garancije EU će omogućiti mobilizaciju oko 750 miliona evra za male biznise na ZB i 250 miliona evra za Srbiju. Ovi ugovori finansirani u okviru inicijative Evropske unije WB EDIF […]