neobične reči

KO RAZUME, SHVATIĆE Ovo su NAJČUDNIJE rečenice i fraze u srpskom jeziku! „Plitak potok, a voda duboka“ STRANCIMA ostaje MISTERIJA čak i kad se PREVEDE

Svaki jezik poseduje neke svoje specifičnosti i originalnost, a veliki broj stranaca koji je boravio u našoj zemlji saglasan je da je srpski jezik jedan od onih koji prednjače po težini i (ne)razumljivosti određenih svojih fraza. Ovo su najčudnije rečenice u srpskom jeziku! Srpski jezik bogat je mnogim neobičnim rečima, rečenicama i frazama. Strancima ili […]