odrastanje

Zašto u starosti mnogi nisu potrebni deci i unucima? U jednoj rečenici Lava Tolstoja krije se važan odgovor

Mnogi se ptaju zašto u starosti nisu potrebni deci i unucima, a u jednoj rečenici Lava Tolstoja krije se odgovor. „Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica, nesrećna je na svoj način.“, rekao je Lav Tolstoj u jednom od svojih najvežih dela Ana Karanjina. Jedna od najvežih nesreća koje mogu snaći jedni roditelja […]

ODRASTANjE JE DANAS MNOGO KOMPLIKOVANIJE NEGO NEKAD Devijacije u ponašanju učenika – šta je očekivano, a šta zabrinjava

Ukoliko se poremećaji mentalnog zdravlja dece i mladih ne tretiraju, oni mogu trajati i progredirati, te tako narušavati dostizanje potencijala, smanjiti radne mogućnosti, te uticati na socijalnu povučenost i stigmatizaciju. Jedna od najtežih posledica ovakvih poremećaja je suicid, koji je, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije iz 2019, bio četvrti vodeći uzrok smrti u grupi uzrasta […]