otpadne vode

RASPISAN TENDER ZA ODRŽAVANjE KANALA I NASIPA Vrednost radova više od 195 miliona dinara

Održavanje otvorenih kanala i nasipa na teritoriji Novog Sada i prigradskih naselja koštaće oko 195,5 miliona dinara, odnosno to je procenjena vrednost javne nabavke koju je raspisala Gradska uprava za komunalne poslove. Ponude na tender podnose se do 1. marta, a s odabranim izvođačima biće zaključen ugovor na period od 12 meseci ili dok ugovoren […]

JAPAN ĆE ISPUŠTATI PREČIŠĆENU VODU IZ FUKUŠIME U OKEAN

Veliki zemljotres u istočnom Japanu jačine 9,0 i kasniji cunami u martu 2011. godine rezultirali su sa preko 20.000 smrtnih slučajeva, velikim oštećenjem infrastrukture i teškom situacijom u nuklearnoj elektrani Fukušima Daiči. Nakon katastrofe 2011. godine, podzemne vode koje su se infiltrirale u nuklearnu elektranu Fukušima pomešale su se sa radioaktivnim ostacima, što je dovelo do kontaminacije, i potrebe […]

KOLIKO JE OPASAN OTPAD OPASAN ZA SRBIJU

Srbija nema pouzdane podatke o tome ko i koliko opasnog otpada proizvodi, niti sisteme za njegovo tretiranje i skladištenje – utvrdila je Državna revizorska instiucija. U opasan otpad spadaju rudarski, medicinski, farmaceutski, elektronski, a stučnjaci upozoravaju: sam po sebi nije bauk, ali jeste ako se njime nepravilno rukuje. Koliko je opasan otpad opasan za Srbiju? Kako se […]