porezi i doprinosi

FRILENSERI – PORTAL ZA PLAĆANjE OBAVEZA Poslovni nomadi podneli 2.700 prijava poreza

U prvom kvartalu ove godine preko portala Frilenseri podneto je preko 2.700 poreskih prijava. Ova platforma je od aprila dostupna i na engleskom jeziku, čime je olakšano stranim fizičkim licima prijavljivanje prihoda koji je predmet oporezivanja u Republici Srbiji. Za fizička lica koja podnesu poresku prijavu na jedan od propisanih načina – preko portala e-Porezi, portala www.frilenseri.purs.gov.rs ili […]