psihološka stabilnost

ODRASTANjE JE DANAS MNOGO KOMPLIKOVANIJE NEGO NEKAD Devijacije u ponašanju učenika – šta je očekivano, a šta zabrinjava

Ukoliko se poremećaji mentalnog zdravlja dece i mladih ne tretiraju, oni mogu trajati i progredirati, te tako narušavati dostizanje potencijala, smanjiti radne mogućnosti, te uticati na socijalnu povučenost i stigmatizaciju. Jedna od najtežih posledica ovakvih poremećaja je suicid, koji je, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije iz 2019, bio četvrti vodeći uzrok smrti u grupi uzrasta […]