Sjedinjene Američke Države

Da li su američki lekari previše plaćeni?

U Sjedinjenim Američkim Državama lekari su među najbolje plaćenim profesionalcima. Plate lekara u SAD su znatno više u poređenju sa drugim bogatim zemljama. Prema izveštaju o kompenzaciji lekara iz 2022. godine, prosečan lekar u SAD zarađuje oko 339,000 dolara godišnje. U ovo su uključeni i lekari opšte prakse, koji prosečno zarađuju oko 260,000 dolara i specijalisti, koji zarađuju oko 368,000 dolara. […]