sveti mučenici

DANAS OBELEŽAVAMO DVA SVECA Agatopod i Teodul su odbili da se odreknu hrišćanstva; Uzviknuli su ove reči pre nego što su ubijeni

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju svete mučenike Agatopoda i Teodula. Jedan je bio đakon, a drugi podđakon u crkvi u Solunu. Prvi je bio ukrašen staračkom sedinom, a drugi mladićkom celomudrenošću. U vreme cara Dioklecijana vladala je hajka na hrišćane. Ova dvojica svetitelja su pozvana da dođu na sud, zbog svoje vere. […]