vazduh

IZGRADNjOM KOMPOSTILIŠTA SMANjENO ZAGAĐENjE VAZDUHA Novi Sad na Samitu u Ženevi predstavio projekte

Global Methane Samit, koji su zajedno organizovali UNECE i GMI (Global Methane Initiative), održan je od 18. do 21. marta u Ženevi, u sedištu misije Ujedinjenih nacija u Evropi, a Novi Sad je tom prilikom predstavio svoje projekte. – Grad Novi Sad je član te inicijative već nekoliko godina i zajedno sa partnerima predstavili smo […]

DANAS JE DAN ČISTOG VAZDUHA

Vazduh je život. Sveprisutan, neuhvatljiv, nevidljiv, nečujan, ali zagađen, često mnogo više od dozvoljenih granica. Vazduh ulazi u naša pluća, isporučujući kiseonik koji je neophodan svakoj ćeliji našeg tela. To je prva i najvažnija funkcija vazduha za ljudsko zdravlje – pružanje kiseonika. Kroz proces disanja, kiseonik ulazi u pluća i vezuje se za hemoglobin unutar crvenih […]