viza za Ameriku

DETALJ IZ ŽIVOTA ANE FRANK ZA KOJI SE DECENIJAMA NIJE ZNALO! NJENA SUDBINA MOGLA JE BITI POTPUNO DRUGAČIJA

U sam osvit Drugog svetskog rata hiljade evropskih Jevreja je, bežeći od nacističkog progona, spas potražili preko okeana. Ipak, tamo uglavnom nisu bili radi da ih prime. Među mnogima koji su pokušali i nisu uspeli da pobegnu od terora bili su Oto Frank i njegova porodica – supruga Edit i ćerke Margo i Ana. Tragičnu […]