Od SMEĆA prave STRUJU i šire teritoriju svoje male države

U Singapuru svaki dan 2400 kamiona sakuplja smeće koje završava u letiri pogona za preradu otpada. Sedam dana nedeljno, 365 dana godišnje vatra sagoreva smeće koje zagreva vodenu paru. Ona pokreće turbine koje proizvode struju.

Gasovi nastali sagorevanjem smeća filtrirju se više puta tako da u atmosferi ne završavaju opasne materije. Pepeo iz peći, koji u Singapuru zovu novi pesak, koristi se za nasipanje novih ostrva i u građevini.
Foto: Freepik.com

Singapur je tako uspeo da reši problem odlaganja smeća, da iz njega dobija električnu energiju i pri tom povećava svoju teritoriju. Sve to zajedno zvuči neverovatno.

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *