smeće

ŠTA RADIMO SA OTPADOM Ponovo upotrebiti ZNAČI RECIKLIRATI I SMANjITI ZAGAĐENjE

Reciklaža vam deluje kao misterija i nikad niste sigurni šta smete, a šta ne bi trebalo da ubacite u kantu za ambalažni otpad? To je zato što svaka država, pa i grad, prihvata drugačije materijale, te je još teže shvatiti šta jeste, a šta nije reciklabilno. Oznaka za reciklažu samo sugeriše da se neki tip […]

Od SMEĆA prave STRUJU i šire teritoriju svoje male države

U Singapuru svaki dan 2400 kamiona sakuplja smeće koje završava u letiri pogona za preradu otpada. Sedam dana nedeljno, 365 dana godišnje vatra sagoreva smeće koje zagreva vodenu paru. Ona pokreće turbine koje proizvode struju. Gasovi nastali sagorevanjem smeća filtrirju se više puta tako da u atmosferi ne završavaju opasne materije. Pepeo iz peći, koji […]

SPREČENA EKOLOŠKA KATASTROFA U UŽICU Vatra na deponiji Duboko stavljena pod kontrolu

UŽICE: Efikasnom akcijom nadležnih ekipa sprečena je potencijalna ekološka katastrofa u Užicu i vatra na deponiji Duboko je lokalizovana i stavljena pod kontolu. – To je višegodišnji problem sa kojim se mi suočavamo, kao i meštani. U petak je plamen zahvatio manji deo deponije, međutim topao vetar je proširio i plamen i dim, ali sve […]

GODIŠNjE DOTERIVANjE SOMBORA POČELO OD GRADSKE PERIFERIJE Odnosi se krupni otpad

SOMBOR: Kao i decenijama unazad, i ove godine radnici ovdašnjeg JKP „Čistoća“ provode akciju Mesec čistoće, tokom koje građani imaju priliku da se oslobode takozvanog krupnog otpada, koji nije namenjen za klasične kante za smeće. Kako su iz ovog preduzeća ustanovili raspored, po svemu sudeći ova akcija će potrajati do posle prvomajskih, odnosno uskršnjih praznika, […]

OTPAD KAO RESURS BUDUĆNOSTI: Znate li kako se može pretvoriti u novac?

Kako pretvoriti otpad u novac i proizvod, u korist zaštite životne sredine, pitanje je na kome je zasnovana cirkularna (kružna) ekonomija. Štetnost linearnog modela ekonomije, koji se svodi na odbacivanje resursa, očigledna je i prelazak na cirkularno poslovanje ponudio bi rešenje za efikasnije korišćenje resursa, ali, između ostalog, i tretiranje otpada. Cirkularna eko­no­mi­ja je na­čin […]