kamata

POSLE 1. MAJA I USKRSA NA RED DOLAZI POREZ NA IMOVINU Druga rata do 15. maja

Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2024. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja jer se prema Zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu […]