NBS

DA LI SE ISPLATI REFINANSIRANjE DUGA ILI PRODUŽENjE ROKA OTPLATE U čemu je razlika i ZAŠTO JE JEDNA OPCIJA DOBITNA

Svi građani koji se odluče za ovaj potez trebalo bi svoju banku detaljno da upoznaju sa okolnostima koje utiču na redovno izmirenje obaveza po kreditu. Posle toga, banke procenjuju da li će odobriti produženje otplate kredita ili ne. Dakle, imate mogućnost da odložite otplatu kredita za određeni broj meseci i to što je Narodna banka […]