33 °C Belgrade, RS
3 jula, 2022

EVROPA U NAJVEĆOJ EKO AKCIJI IKAD : Tri milijarde novih stabala do kraja decenije!

Ovako se čuva planeta- 3 milijarde novih stabala do 2030. godine cilj su šumarske strategije EU! Ova strategija EU za 2030. deo je paketa ““Fit for 55„ koji je predstavila Evropska komisija. To je jedna od vodećih inicijativa Evropskog zelenog dogovora i nadovezuje se na strategiju EU o biodiverzitetu za 2030.

Strategija će doprineti postizanju cilja EU za smanjenje emisije  gasova od najmanje 55% do 2030. godine i klimatske neutralnosti do 2050. godine, naglasili su u  Komisiji, dodajući da su šume ključni deo rešenja za borbu protiv klimatskih promena i gubitka biološke raznolikosti.

Komisija je takođe predstavila mapu puta svojih akcija za sprovođenje obećanja o zasađivanju 3 milijarde dodatnih stabala do 2030. godine u EU, koja postavlja jasne kriterijume za sadnju, brojanje i praćenje drveća.

Mapa puta je dopunjena veb stranicom, vremenskim rokom za razvoj dodatnih elemenata, uključujući brojač stabala, smernice za pošumljavanje i pošumljavanje pogodno za biodiverzitet i platforme za razmenu najboljih praksi.

Mapa puta predviđa razvoj internetske platforme za praćenje drveća do prvog kvartala 2022. godine, kao i EU brojača drveća koji će obezbediti procenjeni broj dodatnih zasađenih stabala između maja 2020. i tekućeg dana.

Pakistan ima projekat od 3 milijarde drveća, Saudijska Arabija 50 milijardi

Zemlje širom sveta već sprovode slične akcije. Pakistan ima projekat obnove ekosistema – projekat Tsunami deset milijardi biljaka – pokrenut 2019. godine, dok je Saudijska Arabija takođe pokrenula projekat za sadnju čak 50 milijardi stabala.

Za pokrivanje troškova sadnje drveća koristiće se mehanizmi finansiranja EU

Budući da će uspeh EU u velikoj mjeri zavisiti od lokalnih inicijativa, Komisija poziva pojedince, vlasnike zemljišta, udruženja, kompanije , ali I gradove i regije da učestvuju u inicijativi.

Za finansiranje sadnica, troškove radne snage za sadnju, pripremu tla i naknadnu negu biće dostupni neki mehanizmi finansiranja EU. ali Komisija očekuje da će finansiranje privatnog sektora takođe igrati važnu ulogu.

Nova šumarska strategija predviđa četiri vrste delovanja

Glavne vrste aktivnosti predviđene novom šumarskom strategijom su: zaštita preostalih primarnih i starih šuma EU, utvrđivanje pravno obavezujućih ciljeva obnove prirode šuma, stvaranje šema plaćanja za vlasnike i upravnike šuma za pružanje usluga ekosistema i sadnja 3 milijarde dodatnih stabala do 2030.

Related articles

photo: pixabay

Gornji Milanovac prvi u Srbiji počinje proces reciklaže asfalta

Gornji Milanovac je prva opština u Srbiji u kojoj će da se primeni nova tehnologija reciklaže asfalta. Direktivom, koja je upućena klasterima Evropske unije, predviđeno je da se stari asfalt više ne tretira kao građevinski otpad, već da se koristi kao resurs. Prisutni u novoj bazi JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac imali su priliku da vide […]

Photo Vecteezy

Morska trava – zanemareni preduslov zdravog okeana

Iako je svega 0,1 odsto dna okeana prekriveno morskom travom, podvodne livade su izuzetno važne za očuvanje zdravlja morskih ekosistema. Osim što predstavljaju stanište i izvor hrane za brojne vrste morskih životinja, slanovodne biljke pročišćavaju okean, a njihov sediment je među najefikasnijim skladištima ugljenika na planeti, saopštio je Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP). Zabrinjavajuće […]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.