JESTE LI ČULI ZA DIGITALNU POLJOPRIVREDU? Evo kako to izgleda u praksi

Revolucija najstarijeg poslovanja- Razvoj tehnike i tehnologije nije zaobišao ni poljoprivredu. Naprotiv, evolucija u ovoj sferi ima ogromnu ulogu u razvoju i unapređenju poljoprivrede.Digitalizacija poljoprivrede jedan je od prioriteta Ministarstva poljoprivrede a sve veći broj poljoprivrednika u digitalnoj tehnologiji vidi budućnost.

Vodeće prednosti koje digitalna tehnologija pruža poljoprivredi su održivost, znanje i efikasnost. Održivost ne samo produktivna, već i ekološka i socijalna. Znanje kao svest o dinamici unutrašnjih procesa, kako u samoj proizvodnji, tako i u oblasti lanca snabdevanja i po pitanju konkurencije. Pod efikasnošću podrazumeva se što veće smanjenje troškova, kraće vreme rada i proizvodnje, bolju kontrolu upravljanja i veću produktivnost.

Pod digitalizacijom poljoprivrede podrazumevamo evoluciju precizne poljoprivrede, postignutu automatskim prikupljanjem, integracijom i analizom podataka sa terena, kao što su fizičke i biohemijske karakteristike tla, putem senzora. Sve ovo omogućava stvaranje znanja i podršku poljoprivredniku u procesu donošenja odluka koje se odnose na njegovo poslovanje i odnos sa drugim subjektima u lancu snabdevanja.

Zapravo, digitalna poljoprivreda predstavlja skup alata, poljoprivredne mašine i strategija koje farmi omogućavaju sinergijsko korišćenje međusobno povezanih naprednih tehnologija s ciljem da proizvodnja bude efikasnija i održivija.

Krajnji cilj je povećanje profitabilnosti i ekonomske, ekološke i socijalne održivosti poljoprivrede.

Kakvi su efekti digitalizacije poljoprivrede?

Digitalizacija poljoprivrede je jedini način da se za kratko vreme poveća konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, čak i u prve dve godine primene. Većina drugih rešenja za poboljšanje poljoprivredne produktivnosti deluje tek nakon dužeg vremenskog perioda, često treba više od 10 godina da se vide puni efekti. Iskustvo je pokazalo da poljoprivrednici već u prve dve godine upotrebe digitalnih poljoprivrednih rešenja povećavaju svoju profitabilnost sa 50 na 100%. Veći dobici usled digitalizacije čine poljoprivredu atraktivnijom, motivisući tako novu generaciju poljoprivrednika da preuzmu porodični posao i prošire farme.

Nove tehnologije favorizuju optimizaciju upotrebe resursa, a svetu poljoprivrede potrebna je inteligentna oprema koja omogućava da sve bude efikasnije u pogledu održivosti. S tim u vezi, možemo pomisliti, na primer, na inteligentne prskalice, sistem koji omogućava dijalog između traktora i prskalice, sposoban za procenu parcele na kojoj radite. Cilj je ciljano i kontrolisano upravljanje unosom supstanci u slučaju đubrenja ili tretmana kako bi se okončala era planiranog uklanjanja korova uzimajući u obzir karakteristike zemljišta.

Tokom svakog koraka, od polja do ambalaže, moguće je sakupljati korisne podatke kako bi se svaki korak proizvodnog procesa držao pod kontrolom.

 

Prednosti digitalizovane poljoprivrede su pre svega u uštedi u ekonomskom i ekološkom smislu, ali i u postizanju boljeg kvaliteta proizvoda, gde se korist posmatra i sa zdravstvenog stanovišta. U stvari, procenjuje se da proizvodi koji su uključeni u visokotehnološki lanac snabdevanja održavaju svoja svojstva netaknutima i stoga su zdraviji. Dalje, sa kvantitativnog stanovišta, uštede na proizvodnim inputima su 30% sa povećanjem produktivnosti od 20%, a svi proizvodi su bez viška sadržaja hemijskih supstanci.

Digitalna rešenja nude važne koristi poljoprivrednicima pomažući im da izbegnu tri gubitka u godini.

  •  Prvi gubitak koji zabeleže poljoprivrednici javlja se tokom planiranja proizvodnje.

Bez preciznih podataka o kvalitetu tla i bez poznavanja stvarnih potreba useva, nemoguće je optimalno izračunati potrebne ulazne podatke za sezonu. Mnoga istraživanja su pokazala da digitalizacija i precizna poljoprivreda smanjuju gubitke đubriva, proizvoda za zaštitu useva i drugih materijala koji se koriste u proizvodnji, čak i do 30%.

  • Drugi gubitak nastaje tokom sezone.

On je uglavnom uzrokovan pogrešnim rezonovanjem poljoprivrednika prilikom primene poljoprivrednih praksi. Zaštita kasnih useva od štetočina i bolesti odgovorna je za gubitke prinosa između 20 i 40% svake godine, a to je samo faktor koji utiče na prinos. Digitalna rešenja pomažu poljoprivrednicima da donose blagovremene odluke na osnovu činjenica i realnog stanja na poljima.

  • Treći gubitak koji zabeleže poljoprivrednici događa se tokom prodaje proizvoda.

To se dešava onda kada cena poljoprivrednih proizvoda zavisi od stvarnog kvaliteta i sposobnosti da se sačuva sigurnost hrane. Potražnja za zdravstvenom ispravnošću hrane raste, kako od potrošača, tako i od prodavaca koji kupuju direktno od poljoprivrednika. Poljoprivrednici moraju na svakom proizvodu navesti kada i gde je zasađen, sa kojim proizvodima je tretiran i njegovu hranljivu vrednost. Bez digitalizacije svake faze proizvodnje nemoguće je da se ove informacije prikažu na transparentan način.

Proces digitalizacije poljoprivrede u Srbiji

Digitalizacija poljoprivrede je proces koji ne zavisi samo od onih koji stvaraju te inovacije, već i od korisnika tih inovacija, tj. od samih poljoprivrednika. Predrasude i nepoverenje prema novom, kao i izostanak želje za edukacijom vezanom za digitalizaciju poljoprivrede moraju biti prevaziđene i to je osnovni preduslov za suočavanje sa jednim od najtežih izazova našeg vremena.

Upravo iz tog razloga, ovim pitanjem počele su da se bave i domaće telco kompanije koje istovremeno stvaraju tehničke preduslove za bržu digitalizaciju ovog sektora. Da bi se srpski seljak upoznao sa značajem digitalizacije poljoprivrede, edukovao i podstakao na korišćenje njenih blagodeti, potrebno je da sve državne, nevladine organizacije, pa čak i svaki pojedinac priloži svoj doprinos promovišući nove tehnologije, jer je činjenica da veoma mali broj ljudi zapravo ima svest o tome.

Važno je da softver za upravljanje farmama bude dostupan i za računar i za mobilni telefon i lak za upotrebu. Jedina navika koju poljoprivrednici moraju da stvore je redovno unošenje podataka, a ostalo će pružati platforme – od informacija i predloga, do alarma upozorenja. Motivacija je jednostavna, sa 50 do 100% više profita u džepu poljoprivrednika.

Related articles

photo: pixabay

Gornji Milanovac prvi u Srbiji počinje proces reciklaže asfalta

Gornji Milanovac je prva opština u Srbiji u kojoj će da se primeni nova tehnologija reciklaže asfalta. Direktivom, koja je upućena klasterima Evropske unije, predviđeno je da se stari asfalt više ne tretira kao građevinski otpad, već da se koristi kao resurs. Prisutni u novoj bazi JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac imali su priliku da vide […]

PREDUZETNICI I ZANATLIJE DANAS I SUTRA NA NOVOSADSKOM SAJMU: Kako stići do kupaca proizvoda i kako prodati uslugu

Sajam preduzetništva i starih zanata, u Kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma, svečano je otvorio pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević. – Današnje okupljanje upravo ima za cilj da poruči da zajedno možemo sve, da kad smo zajedno, bez obzira kolika je kriza i koliki izazov – možemo da mu odolimo. Svi imamo […]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *