VLADA DONELA NOVU UREDBU ZA SMANJENJE EMISIJA GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE

Vlada Republike Srbije je nedavno predstavila novu uredbu koja ima za cilj da podstakne investicije u zemlji, i naglasi značaj zelenih inicijativa. Uredba, koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, daje sveobuhvatne smernice za strukturnu i individualnu državnu pomoć, sa eksplicitnim fokusom na projekte koji doprinose održivosti životne sredine.

Od podnosilaca zahteva za državnu pomoć se traži da detaljno predstave svoje investicione projekte, uključujući opis projekta, potencijalne pozitivne uticaje, troškove, kao i neophodnost pomoći. Takođe, uredba naglašava da ovi predlozi treba detaljno da navedu njihov doprinos smanjenju emisije gasova staklene bašte, time naglašavajući posvećenost Srbije globalnoj klimatskoj agendi.

Ovom uredbom, dobijanje državne pomoći proširuje se i na ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, što ima ekološke implikacije. Materijalna imovina uključuje nekretnine i mašine, dok nematerijalna imovina obuhvata patente, licence i druga prava intelektualne svojine koja se odnose na ekološke tehnologije i prakse.

Štaviše, uredba propisuje da investicije koje koriste subvencije moraju ostati operativne u istoj oblasti najmanje pet godina, odnosno tri godine za mala i srednja preduzeća. Međutim, državna pomoć se neće dodeljivati za zamenu zastarele ili pokvarene opreme, time indirektno podstičući održivosti resursa i promovisanje dugoročnih, ekološki prihvatljivih investicija.

Dodatni uslov je da primaoci pomoći moraju da se obavežu da neće prekinuti takve aktivnosti u roku od dve godine nakon završetka investicije.

Uredbom je predviđen intenzitet pomoći do 35 odsto opravdanih troškova, uz mogućnost određenih povećanja. Propisi takođe dozvoljavaju akumulaciju državne pomoći do određene granice.

Naime, pojedinačna državna pomoć se može dodeliti kao izuzetak, posebno ako bi korisnik mogao da dobije sličnu investiciju van Srbije. Takva pomoć takođe zavisi od ulaganja u korišćenje najnaprednije, ekološki prihvatljive proizvodne tehnologije.

Ova ekološki svesna uredba služi za jačanje posvećenosti Srbije njenoj zelenoj tranziciji. Usklađivanjem podsticanja investicija sa ekološkim ciljevima, Srbija ima za cilj da podstakne održivi ekonomski razvoj, privuče ekološke investicije i pozicionira se kao lider u borbi protiv klimatskih promena. Očekuje se da će ova dešavanja privući pažnju ekološki svesnih investitora širom sveta, što će se pozitivno odraziti na investicioni pejzaž Srbije.

Ceo tekst Uredbe pročitajte ovde.

Izvor:Energetski portal

Related articles

Photo Vecteezy

UBICA ALERGENA DOLAZI IZ NAŠE LABORATORIJE Srpsko otkriće uništava ambroziju bez hemije

Rešenje za globalni problem širenja jednog od najinvazivnijih prirodnih alergena na svetu, ambrozije – stiže iz Srbije. Prof. dr Miloš Stanković, elektroinženjer, inovator, preduzetnik i dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, patentirao je „Ambrozer“ uređaj za uništavanje korova koji pomoću radio-frekvencije i struje, bez hemijskih jedinjenja i pesticida, uništava korov u korenu, ekološkim putem. Još je […]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *