WWF UPOZORAVA: Milijardu tona hrane se nikad ne pojede

Jedini spas rastućoj poulaciji. Neki kažu da moramo uzgajati više hrane, ali važno je smanjiti i gubitke hrane na njenom putu od farme do viljuše, navodi Svetska fondacija za prirodu (WWF) u svom saopštenju.

Procenjeno je da se danas 40 odsto uzgojene hrane nikada ne pojede, što je milijardu tona više  nego ranije. Prema izveštaju „Driven to waste“ WWF-a, sada se godišnje troši blizu 2,5 milijardi tona hrane, što takođe stvara 10 odsto globalnih emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Photo: Vecteezy

Već znamo da mnogo otpada nastaje u našim kuhinjama i prehrambenim preduzećima poput restorana ili prodavnica, ali ovo je samo deo priče. Najveći deo otpada od hrane je ono što nikada ne napušta farmu – a to je 1,2 milijarde tona hrane, dodaje se u saopštenju.

S obzirom na broj ljudi širom sveta koji se suočavaju sa glađu  i na hitnost klimatske krize, WWF upozorava da više ne možemo priuštiti ovu vrstu otpada jer je bacanje hrane ujedno i bacanje zemllje, vode, energije i ljudskog rada potrebnog za njen uzgoj.

Korišćenje manje prirodnih resursa za proizvodnju hrane dobro je za klimu, ali je dobro i za divlje životinje, prirodu i ljude. To znači manji pritisak da se pretvore ili oštete šume, travnjaci i priobalna područja kako bi se uzgajalo više hrane. Ovo može pomoći da se oslobodi više zemljišta koje će se vratiti prirodi i sprečiti buduće pandemije izazvane ekspanzijom poljoprivrede, tvrde u WWF-u.

Related articles

KAKVI SU IZGLEDI ZA OSTVARENJE CILJA UTROSTRUČENJA OIE POSTAVLJENOG NA COP28?

Na ovogodišnjoj Konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP28), postavljeni su ambiciozni ciljevi, a među njima našao se i izazov koji nalaže da je do 2030. godine potrebno da se kapaciteti obnovljive energije utrostruče. Neka istraživanja ukazala su na vrlo dobar napredak kada je reč o razvoju ovakvih kapaciteta, što dalje pruža pozitivne pretpostavke o postizanju cilja […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *