porezi

OVO DUGOVANjE PREMA DRŽAVI NIKADA NE ZASTAREVA: Evo koja 4 perioda jedino praštaju

Ako poreski obveznik ne izmiruje svoje obaveze nastale poslovanjem, Poreska uprava će naložiti prinudnu naplatu. Obveznik može tada zatražiti reprogram poreskog duga, ali fiskalne obaveze (porezi i doprinosi) svakako moraju da se plate, jer one proističu iz poslovanja privrednog subjekta. Poreska savetnica Zvezdana Pisarević kaže da ukoliko preduzetnik namerava da prekine sa obavljanjem delatnosti mora Agenciji za privredne registre da podnese i potvrdu […]